Cách thiết kế menu để tăng hiệu quả doanh thu
Cách thiết kế menu để tăng hiệu quả doanh thu
Niêm yết giá rõ ràng. Đưa giá vào menu sẽ giúp tránh việc khách hàng ngại gọi thêm món khi không biết rõ về giá. Sử dụng cùng một kiểu chữ (hoặc nhỏ hơn) và loại bỏ các ký hiệu sẽ giữ sự quan tâm tập trung của khách hàng về sản phẩm, chứ không phải giá cả. Vị trí của các món. Mọi người thường nhớ...